Annemarie Frascoli

Arsene Galeria Wiatrak, Kraków, Poland (2012)

Refleksja nad ludzką cielesnością.

Filozoficzną eksplorację ciała zapoczątkowało, a w pewnej mierze nawet wyczerpało jej możliwości, dwóch myślicieli - Georges Bataille oraz Hans Bellmer.
Wydaje się, iż aby poznać ciało, wystarczy je obnażyć. Cielesność zdaje się tożsama z nagością. Poetyka Bataille’a jest właśnie poetyką naskórka, cielesnej powłoki. Autor Doświadczenia wewnętrznego poszukuje źródeł cielesności, ale poszukuje ich na samej powierzchni. Poniżej cienkiej warstewki skóry, już o kilka milimetrów w głąb ciała zaczyna się królestwo narządów wewnętrznych, podziemna kraina, do której żaden żywy nie ma wstępu. Cielesność dla Bataille’a jest związana z naskórkiem. Wyznacza ją granica między wnętrzem i zewnętrzem.

Łaźnia, nagość, temat w sztuce pojawiający się od XVI-go aż do XX-go wieku.
Łaźnia - myjące się kobiety, nie zwracające uwagi na siebie.
Anna Maria przetworzyła historię z gazety - zdjęcia dziewczyn z poprawczaka w Riazaniu.
Nie pozują, są naturalne, nawet w trudnych warunkach nie tracą wdzięku i gracji.
Emanują wdziękiem, tak jak kobiety na obrazach starych mistrzów np. u Ingresa.
Wzruszająca intymność…

— Bożena Knecht