Momoko 2

Cellar Gallery, Kraków, Poland (2008)


Miho Iwata

72135_453819904701649_1648345448_n.jpgCiało

Ciało odbiera i przetwarza impulsy z zewnątrz

Miho, jej chwile koncentracji, oddania się temu co właśnie się dzieje.
Gesty, odczuwanie, współodczuwanie … tak jak w teatrze butoh “ciało - umysł”

Butoh pozwala doświadczać siebie w pełni, jeśli tancerz jest gotowy i otwarty na sygnały płynące z ciała.
Skupienie się na wewnętrznych przeżyciach, wsłuchiwanie się w impulsy i odczucia płynące z ciała, tancerz przekłada na ruch, używając różnych zmysłów.
Każdy ruch i kształt jest ważny.
Butoh czerpie silę z mitycznej zasady żeńskiej jin, ciemnej siły ziemi, wchodzenia w głąb cielesnej psyche.

taniec we śnie …
taniec Miho …

muzyka

Myślę, że Miho odczuwa ją podobnie jak S.Sonntag, chociaż ona wiązała muzykę z erotyką:
“Słucham Vivaldiego całym swoim ciałem, a ono reaguje bólem na jego namiętności i wzniosłości.
Moje fizyczne ja nieznośnie cierpi - a potem ogarnia je stłumiony lęk - kiedy cały świat melodii opada kaskadami …
- kawałeczek mojego ciała umiera za każdym razem, gdy czuje nienasycone pragnienie, by usłyszeć drugie movimento..”

“Taniec butoh jako droga do integracji ciała i umysłu” - A. Capiga-Łochowicz 2011

A Butoh Dance Method for Psychosomatic - T. Kasai

Odrodzona - S. Sonntag


Keymo Keymokeymo

cielesność to wyrażanie siebie w odniesieniu do drugich osób

Poznanie twórczości Keymo to wysiłek. Interpretowanie skazane na fiasko … napisał Iwo Klauke w trafnej recenzji …
Obraz ciała w jej pracach, jego wielopłaszczyznowy charakter… zaciekawia, drażni, zastanawia.
Fashion - Kemyo proponuje ubrania, kreuje, fotografuje … kobiety.

Czasami klimat fotografii kojarzy mi się z opowiadaniem “Śpiące piękności” Y. Kawabaty …

Starzejący się mężczyzna trafia do tajemniczego domu, w którym może spać obok głęboko uśpionych piękności.
Nie wie kim są kobiety, z początku traktuje je z dystansem instrumentalnie niczym lalki …
Pragnie je obudzić, wydrzeć im oniryczny świat, zbrukać, zmącić i zniszczyć sen …
Ale każda z kobiet zsyła odmienne sny, odmienne stany świadomości - przeprowadza w inny świat. Powracają wspomnienia, wspomnienia uczuć … relacji między kobietą i mężczyzną. Nie wiadomo czy to “śpiące piękności” umożliwiają powrót do przeszłości, czy to zasługa ich młodości i nieskazitelności.

A teraz przenosimy się w inny świat - widzimy tam - kobietę upokorzoną, krew ………… Krew związaną z życiem i śmiercią.

- odczuwam smutek i chciałabym zadać pytanie ……..

„Śpiące piękności” – Y. Kawabata


Brygida Serafin

Cielesność w bezcielesności

Zbliża się do piękna przez prostotę i naturalność. W przedmiotach odnajduje harmonie, minione emocje.
Przedmioty są pozbawione mocnego koloru, naznaczone przemijającym czasem, tak jak emocje, wszystko przybiera barwę monochromatyczną.

Panuje czystość i chłód, czasem czerń i biel pomimo pozornego ożywienia emocji.

Zamyślona, patrzy na zakurzony, wypłowiały, bliski jej sercu obraz. Obraz stojący w kącie w zapomnieniu.
Portret dziewczynki muska promień słonecznego światła. Promień światła, nowego życia … ożywia twarz, skóra nabiera blasku - zaczyna żyć.
Dobroczynne działanie światła - symbolu wieczności, nieśmiertelności i bezcielesności.

Simone Weil pisze:
“Piękno jest czymś, co przekracza nasz rozum, a jednak każda rzecz piękna każe nam coś zrozumieć nie tylko w niej samej, ale i w naszym losie (CS 19)
Pośród innych jedności przeciwieństw, piękno łączy w sobie to, co chwilowe, z tym, co wieczne ”


Świadomość nadprzyrodzona - S. Weil


Momoko

Zmysły

R. Steiner pisze:
“Dotykając świat zewnętrzny, przeżywamy go głęboko we wnętrzu i dopiero dzięki temu jesteśmy w stanie zwrócić się ku światu ze Zrozumieniem”
Dotyk jest tym co ożywia …
Ciało jest sumą fragmentów.
Przestrzeń erotyczna dotyku to przestrzeń wielu naraz zmysłów.
Albo pod - zmysłów, najbliższa może “przestrzeniom” jakie kreuje smak i zapach, o wiele gęstszą od przestrzeni wzroku. Ciało staje się wywróconą na drugą stronę rękawiczką.
Doznawane i poznawane od wewnątrz.
Wyobraźnia i mistyka doznań.
Ciało jest przedmiotem, medium, esencją na chwilę.
Emocje, zmysły - dotrzeć do istoty do wnętrza …
Odnaleźć w materii, przedmiocie, kwiecie, zmysłowość, zatracenie.
Zanurzyłam się w cielesności kwiatu, jego 'czuciu' aby odnaleźć delikatność, ulotność przeżyć.


fragmenty tekstu J. Kotta “Mały traktat o erotyce”- Aloes- przesłonięte muślinem oczy
wargi nasze
rozchylone jak kwiat
kwiat czerwony, różowy, pochłania nas……
- zaglądamy do środka, do kwiatu
- obsypani delikatnym pyłkiem
- całujemy się……

Agata Wawryszczuk

Cielesność czasu

Agata prócz zatapiania się w przyrodzie - w kropli wody, w liściu, w korze: zatrzymuje, chwyta fragmenty przeżyć.
Osoby, moment, powiela, rozciąga … rozmywa, tak jakby chciała zatrzymać czas.
Fotografując stykamy się ze śmiertelnością, przemijalnością i kruchością innej osoby, rzeczy.
Wybieramy jakąś chwilę, wykrawamy ją i zamrażamy.
Fotografie stanowią świadectwo nieubłaganego czasu.
Upłynniona teraźniejszość - cykl fotografii.

Moment - szczęśliwa kobieta w bieli.
Sznuruje gorset, ubiera białą suknie, założy obrączkę.
Bliskość …
Kobieta prawdopodobnie myśli, ma nadzieje, że miłość będzie trwać wiecznie, pokona wszelkie przeciwności.

Biel sukni symbolizuje duchowości, czystości, doskonałości, wieczności a obrączki są symbolem koła.

A teraz zatrzymajmy się, dotknijmy chłodny marmur.
Tryptyk, kamień, wyryte napisy – ślad. Pozostawiony ślad – minionego istnienia. Dotyk – dłonie, chłód, energia – szczęście?

Patrząc na tą i inne prace Agaty:
Nasuwa się myśl o diachronii czasu i bliskości w filozoficznym pojęciu E. Levinasa.
E. Levinas obrazuje wykraczanie przeszłości ponad i poza teraźniejszość.

“Diachronia jest bowiem nie tylko źródłem oddzielenia, ale także wyrazem związku. Wyraża ona bliskość, a jednocześnie to, że ów brak dystansu między mną i bliźnim w bliskości nie jest scaleniem, ani stopieniem bliźniego ze mną.
Bliskość jest jednocześnie bliskością i dystansem. Ten paradoks bliskości jest możliwy właśnie ze względu na czas”


Problem zła w filozofii E. Levinasa - M. Kozak