Wystawa - Ty i Ja -

Oczywiście wszystko kręci się wokół miłości.
Bo bez miłości nie można żyć, miłość jest życiem.
Różnie ją przeżywamy, określamy..

Dla Eweliny jest sercem…
Dla Andrzeja niebem…
Dla Małgorzaty ptakiem…
Dla Ziemowita dzikim kotem…
Dla Bożeny kwiatem…

W jakich bywa barwach i jakie są jej rodzaje?
Np. R. Sternberg przedstawia trójczynnikową koncepcję miłości.
Według tej koncepcji, miłość jest stanem na który składają się:

intymność
namiętność
zaangażowanie

Przybliża to rysunek trójkąta miłości.
Każdy z nas ma serce, ale